BIOLOŠKE MEMBRANE

NOVO:
Vpisani so termini za študijsko leto 2009/10. (15.2.'10)

Izvedba predmeta
(5 kreditnih točk)

Predavanja: 30 ur, seminarske vaje: 15 ur
8. semester univerzitetnega študija biokemije.

Predavatelja

prof. dr. Igor Križaj (nosilec predmeta) in doc. dr. Marko Dolinar

Urnik
2009/10

Predavanja: vsak četrtek od 10:15 do 11:45  v seminarski sobi Odseka za biokemijo in mol. biologijo IJS (B220).
Seminarske vaje: vsak ponedeljek od 11:00 do 11:45  prav tam.

Govorilne ure

Igor Križaj: kadarkoli po predhodnem dogovoru po telefonu (01/477-3626) ali e-pošti. Njegova soba je na IJS: stavba B, soba 403.
Marko Dolinar: vsako sredo od 16.15h do 17h in/ali po predhodnem dogovoru po telefonu (01) 241-9480 ali e-pošti. Njegova soba je na IJS: stavba B, soba 109 (tik pred knjižnico).

Cilji

Seznaniti študente s sestavo bioloških membran, njihovo vlogo v celicah in procesih, ki potekajo v/na membranah oziroma prenosu snovi in signalov skozi membrane. Spoznati metode za analizo membranskih komponent, predvsem lipidov in membranskih proteinov.

Seminarji

Teme seminarjev

Vsako razpisano seminarsko temo obdela en študent. Pripraviti je treba seminarsko nalogo v obsegu 10-12 strani (A4, pisava 12, robovi 3 cm) in temo predstaviti tudi ustno (20 min.). Smiselno je, da seminarje ali izvlečke razmnožite še za svoje kolege, saj bodo morali snov znati na izpitu.

Vaje se izvajajo kot seminarske vaje in bodo predvidoma zajemale pregled znanstvene periodike s področja membran in predstavitve posameznih tehnik ali metodoloških pristopov. Aprilski in majski termini so rezervirani za predstavitve seminarskih nalog.

Ocenjevanje

Izpitna snov zajema vse teme predavanj in seminarjev.
Ocena priprave in predstavitve seminarja šteje kot ocena iz vaj.
Izpitna vprašanja pripravljava oba predavatelja ločeno in jih tudi ločeno popravljava, točke pa se seštejejo. Vprašanja so delno za obkrožanje (1 ali več) pravilnih odgovorov, delno pa vpisovanje odgovorov - običajno zadošča nekaj stavkov.

Študijska literatura

Enega samega učbenika za to področje ni, zato si bo treba pomagati s poglavji iz različnih bolj splošnih učbenikov in s članki iz literature.
Podatki o literaturi so navedeni ob temah v razporedu predavanj. Literaturo za seminarje izberejo študenti samostojno.
1) J.M.Berg, J.L.Tymoczko, L. Stryer: Biochemistry (W.H.Freeman), 5. izdaja, 2002; 1050 str.
2) D. Voet, J. G. Voet: Biochemistry (Wiley), 3. izdaja, 2004; 1591 str.
3) H. Lodish et al.: Molecular cell biology, 4. izdaja, W.H. Freeman and Company, New York, 2000.

Ostalo

Koristne povezave

 

Teme po datumih v štud. letu 2009/10 (predviden razpored predavanj):

datum

tema

predavatelj

študijski viri

18.2.


Struktura in dinamika bioloških membran

Dolinar

Stryer: 12. poglavje 
Voet: 12. poglavje

25.2.

Čiščenje celic in njihovih delov

Dolinar

Lodish, pp. 152-157

4.3.

Transport skozi biološke membrane: difuzija, transporterji

Dolinar

Lodish, pp. 578-588

11.3.

Aktivni transport skozi biološke membrane 

Križaj

Lodish, pp. 588-608
Nishi & Forac: Nature Rev. Mol. Cell Biol. 3, 94-103 (2002)

18.3.

Struktura lipidnih mikrodomen

Križaj

več strokovnih člankov

25.3.


 Funkcija lipidnih mikrodomen

Križaj
  več strokovnih člankov

1.4.

Medcelična signalizacija – 1. del
(hormoni in receptorji)

Dolinar  Lodish, pp. 848-878
več strokovnih člankov

8.4.

Medcelična signalizacija – 2. del
(prenos živčnega signala, ukrivljanje in zlivanje membran)

Križaj

Lodish, pp. 911-967
Alberts, pp. 631-657
več strokovnih člankov

15.4.

Encimi, ki delujejo na membranah in na membrane (medfazna encimatika). Fosfolipaze A2, struktura in mehanizem delovanja.

Križaj

22.4.

Povezovanje celic v tkiva

Dolinar

Lodish, pp. 968-1002

Yamada & Kemler: Curr. Opin. Cell Biol. 14 (5) (2002)
29.4. po študijskem koledarju ni predavanj

6.5.

Lipidi in signalizacija

Dolinar

Lodish, pp.  885-894
Voet, pogl. 19 (Fosfoinozitidi) in 25

13.5.

Toksini, ki delujejo na membranah in na membrane - porini: struktura in mehanizem delovanja

Križaj


20.5.

seminarji

Dolinar


27.5.

seminarji

Križaj


3.6. konzultacije Križaj, Dolinar

 

Seznam seminarskih tem:

št.

tema seminarja

seminar pripravi

datum predstavitve

1

Metabotropni ali z G-proteini sklopljeni receptorji:
mAChR, ß-adrenergični R, nevropeptidni R, mGluR, …

2

Encimsko-sklopljeni receptorji:
Tyr-kinazni receptorji (R za rastne hormone – EGF, PDGF; insulinski), NOR, atrijski  natriuretični faktor R-ANFR, …

3

Presledkovni stiki
4

Modifikacije proteinov z lipidi - način in fiziološka vloga

5
Transport proteinov v in iz mitohondrija

6

Transport proteinov v in iz jedra

7

Ionotropni ali z ligandi uravnavani ionski kanali:
IP3R, RyR, nAChR, GlyR, GABAAR, iGluR (NMDA, AMPA in kainatni R)

8 Napetostno-odvisni ionski kanali: Na+, K+, Ca2+ kanali
9 Penetracija proteinskih toksinov v celični citosol (antraks, difteriaklostridium, ricin, šiga, kolera, pertusis …)
10 Tollu podobni receptorji


SEMINARSKE VAJE - ponedeljkovi termini (teme niso dokončne)
termin
tema
15.2.
uvod
22.2.
razumevanje povzetka / vaja
1.3.
biosinteza membran pri bakterijah
8.3.
tema po dogovoru
15.3.
zanimivi članki s področja biomembran v letih 2008 in 2009
22.3.
rastlinske celične stene
29.3. razumevanje metod / vaj
5.4.
predstavitev seminarja - tema 1
12.4.
(praznik - odpade)
19.4.
predstavitev seminarjev - tema 2
26.4.
(prazniki - odpade)
3.5.
predstavitev seminarjev - tema 3
10.5.
predstavitev seminarjev - tema 4
17.5.
predstavitev seminarja - tema 5
24.5.
predstavitev seminarja - tema 6 
31.5. predstavitev seminarja - teme 7

==================

Koristne povezave:


Zadnja sprememba: 15. 2. 2010 – letošnji termini.