Rodney Boyer: Temelji biokemije - napake v tisku in popravki
(Študentska založba, 2005)

Na tej strani boste našli seznam napak, ki smo jih opazili po predaji končne verzije knjige v tisk.
Napake so urejene po straneh in so označene takole:
P... pravopisna napaka
V... vsebinska napaka


stran
oznaka napake
opis napake in potrebni popravki
sporočil(a)
10
P
v periodnem sistemu je magnezij napačno označen z Ma namesto z Mg
MZ
18 P na sliki 1.10 je zadnja desna shema označena z (b) namesto s (c) MD
68 V pri vprašanju 3.32 je treba pred prvim oklepajem besedo "sulfata" nadomestiti s "fosfata" SB
101
P
na sliki 4.5 a) je namesto decimalne vejice decimalna pika
MD
170 P v predzadnjem stavku pred poglavjem 7.4 je proti koncu stavka črka z odveč - prav je "/.../ različni encimi, tudi LDH." MZ
214
P
na sliki 9.3 je pod levo strukturno formulo napisano "s cis-maščobo kislino" namesto "s cis-maščobno kislino"
MZ
247
P
v opombi pod tabelo 10.1 na koncu manjka zaklepaj
MZ
280 P na sliki 11.9 manjka puščica med (c) in (d) MD
288 P Okno v biokemijo 11.1: na sliki na desnem robu v strukturi timina bi moralo pisati CH3 (vidi se samo C in pol H) MD
309
P
na sliki tRNA je na zgornji strani molekule napisano 2' or 3'; pisati bi moralo 2' ali 3'
MD
280 P na sliki 11.9 manjka puščica med (c) in (d) MD
391 P pri vprašanju 14.35 manjka črka š v besedi prenašalec MD
400 P na sliki 15.3 je na desni strani glukoza-1-fosfat izpisano z modro barvo, smiselno pa bi bilo s črno MD
407 P na sliki 15.7 piše glukoneogenaza namesto (pravilno:) glukoneogeneza MD
413 P v spodnji formuli je saharoza pomotoma napisana z veliko začetnico MD
416 P na sliki 15.12 pri pretvorbi glukoza-6-fosfata v glukozo piše glukoza-6-fosfotaza namesto glukoza-6-fosfataza MD
433 P v 3. vrstici 1. odstavka je narobe izpisano ime madžarskega Nobelovega nagrajenca; pravilno je Albert Szent-Györgyi študentka farmacije
592 V v rešitvi naloga 3.34 ja razmerje soli obratno kot je zapisano, torej 0,19 mola dinatrijevega hidrogenfosfata in 0,31 mola natrijevega dihidrogenfosfata SB
629 P nukleoziddifosfat-sladkorji: v kazalu manjka vezaj med obema besedama MD
632/633 P izraz škrob je v kazalu vpisan pod S (pred skvalen), pod Š pa manjka MD
n-2
P
na zadnji strani pred platnico v spodnji tabeli (Poimenovanje nukleotidov in nukleozidov) piše purinske bazea (a je odveč)
MD

Napake so sporočili:
MD=Marko Dolinar, MZ=Matjaž Zorko, SB=Sandi BotonjićZadnja sprememba: 11.08.2011