KATEDRA ZA BIOKEMIJO
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerza v Ljubljani
 
  Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
     
  telefon: (01) 2419 484
telefaks: (01) 2419 487
 
  predstojnica: prof. dr. Brigita Lenarčič  
Povezave: drugi oddelki, terminologija, knjižnice, slovarji...
Orodja: pripomočki za raziskovalno delo
Zanimivosti: Novice preteklega meseca

POVEZAVE:

organizacije:


izobraževanje:

knjižnice:

slovarji, enciklopedije:

terminologija in enciklopedije v slovenščini:

spletni iskalniki:
Metacrawler,
Google,
HotBot.

 

ORODJA:

Iskalnik zaporedij in struktur pri EMBL,
Iskalnik zaporedij, literature, genomskih podatkov idr.
ENTREZ (NCBI),
Iskalnik aminokislinskih zaporedij in drugih lastnosti proteinov
SwissProt,
Iskalnik aminokislinskih zaporedij proteinov
PIR,
Iskalnik 3D struktur proteinov v zbirki
PDB,
Iskalnik zaporedij in njihovih poravnav
BCM,
Iskalnik podatkov o encimih
E.C.,
Iskalnik slik bioloških makromolekul
IMB Jena;

Zbirka orodij za molekularno biologijo CMS,
zbirka orodij za proteomiko ExPASy,
WebCutter - orodje za restrikcijsko analizo DNA,
Centrifuge Helper - preračuni rcf/g za različne rotorje,
Buffer Solutions - preračuni količin za pufre z razl. pH in ionskimi močmi (za IE),
Periodni sistem elementov:
WebElements,
Program za analizo oligonukleotidov: OligoAnalyzer 3.0.ZANIMIVOSTI:

(Starejše novice: leta 2002 / 2003 / 2004 / 2005 in 2006)

obnovljeno 4. avgusta 2009 // urednik