Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT)
Oddelek za kemijo in biokemijo

Katedra za biokemijo
- INFORMACIJE ZA SREDNJEŠOLCE -


Predstavitev študija z lanskega informativnega dne: datoteka PPT (za ogled potrebujete program MS Powerpoint ) - pozor - velikost ~11 MB!

Nazaj na prvo stran katedre

BIO KEMIJA

Študij biokemije na FKKT izhaja iz študija kemije, vendar so kemijski predmeti v program vključeni le do take mere, da omogočajo razumevanje osnovnih procesov v živem svetu. Dodani so predmeti, ki obravnavajo biološka in aplikativna področja. Vpis zato priporočamo tistim, ki vas je doslej zanimala kemija in laboratorijsko delo ter ki vas zanima preučevanje procesov v živih organizmih. Študij po sistemu 3+2 se bo začel predvidoma v študijskem letu 2009/10.

Novi študij biokemije na prvi bolonjski stopnji je predstavljen v brošuri (20 strani, PDF).

Letošnji (2008/9) razpis (PDF, 40 strani); študij biokemije na strani 22 tega dokumenta.


Podatki fakultete o vpisu na biokemijo v preteklih letih (vključno s ponovno vpisanimi študenti) :

študijsko leto

prijava za vpis
(1. želja)

povpr. točke sprejetih*

vpis v 1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

absolventi
diplomanti v tekočem štud. letu

1998/1999

45

(?)

45

--

--

--

--
 --

1999/2000

94 -> omejitev

86

49
(najmanj 77 t.*)

34

--

--


--

--

2000/2001

33

80

47
(najmanj 70 t.* za 2. in 3. željo)

49

23

--

--
--

2001/2002

61 -> omejitev

83

46
(najmanj 72 t.*)

42

52

15

--
1

2002/2003

42

76
52
(najmanj 84.5 t.* za 2. in 3. željo)

33
38
38
15
9
2003/2004
47
78
56
(vsa mesta zapolnjena s 1. željo)
(vštetih 11 ponovno vpisanih)

32
34
33
43
24
2004/2005
58
77
66
(vsa mesta zapolnjena s 1. željo)
(vštetih 10 ponovno vpisanih)
42
(od teh 7 ponovno)
32
(od teh 6 ponovno)
30
51
(od teh 6 ponovno)
27
2005/2006
81 -> omejitev
89
62
(vštetih 12 ponovno vpisanih)
(najmanj 80 t.*)
40
(od teh 4 ponovno)
43
(od teh 9 ponovno)
20
39
17
2006/2007 47 79 52
(vsa mesta zapolnjena s 1. željo)
(vštetih 7 ponovno vpisanih)
60
(od teh 6 ponovno)
38
(od teh 7 ponovno)
33 22 20
2007/200885 -> omejitev9245
(všteti 4 ponovno vpisani)
(najmanj 83 t.*)
41
(od teh 9 ponovno)
52
(od teh 7 ponovno)
303621
2008/2009498255
(vsa mesta zapolnjena s 1. željo)
(vštetih 5 ponovno vpisanih)
36
(od teh 6 ponovno)
43
(od teh 5 ponovno)
4131
2009/201071

vpis v 1. letnik je vedno večji od razpisanih mest zaradi naknadno in ponovno vpisanih študentov
vpisuje se med 18 % in 45 % moških in 55 % - 82 % žensk

* podatki so iz Visokošolske prijavno-informacijske službe UL, ki pripravlja statistične podatke za vse študijske smeri. Podatki samo za FKKT so dostopni tudi ločeno.


Vprašanja in odgovori glede študija biokemije so na ločeni strani.

Približno polovica vseh študijskih obveznosti je iz praktičnega dela (vaje). Predavanja in vaje potekajo na različnih lokacijah v mestu. Večina jih je na FKKT na Aškerčevi cesti, precej pa tudi na Institutu "Jožef Stefan" na Jamovi (nasproti Fakultete za matematiko in fiziko). Predavatelji so s FKKT, pa tudi z več drugih fakultet (Biotehniška, Medicinska,...) in raziskovalnih inštitutov (Kemijski inštitut, Institut "Jožef Stefan", ...).

vajalnica Jamova vajalnica Vegova  

Levo: biokemijska vajalnica v prostorih Instituta "Jožef Stefan" - zdaj je preurejena za zahtevnejše vaje v višjih letnikih; desno: vajalnica na Vegovi, kjer so predlani prvič potekale vaje za nižje letnike [tu, v stari Realki, se je začel študij kemije na ljubljanski univerzi].

jamova2 Pri vseh vajah je treba nositi zaščitno haljo in očala.


Nazaj na slovensko stran Katedre za biokemijo.

Zadnjič obnovljeno: 2. aprila 2009

Pripombe in predloge pošljite na naslov : marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si