Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT)
Oddelek za kemijo in biokemijo

Katedra za biokemijo

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

- Univerzitetni študij Biokemije
- Univerzitetni študij Kemije
- Univerzitetni študij Farmacije
- Visokošolski strokovni študij Laboratorijske biomedicine

- Absolventi biokemije

- Univerzitetni znanstveni podiplomski študij Biomedicine

Nazaj na vstopno stran katedre

S te strani lahko dosežete informacije o predavanjih, seminarjih in vajah, za katere skrbi naša katedra:

ŠTUDIJ BIOKEMIJE

- Biokemija (1. in 2. letnik) - sprotna obvestila najdete na spletni Oglasni deski FKKT
- Biokemijski seminar v okviru Biokemije (2. letnik)
- Struktura proteinov (Primarna struktura - vaje)

- Encimatika (3. letnik)

- Tehnologija rekombinantne DNA: teorija in vaje, možnosti za opravljanje diplomskega dela (4. letnik)

- Biološke membrane (4. letnik)

- Kemija in biokemija živil - izbirni predmet v sklopu C (4. letnik); del predavanj ima prof. Renkova, del vaj pa vodi doc. Dolinar


ŠTUDIJ KEMIJE

- Biokemija (3. letnik) - sprotna obvestila najdete na spletni Oglasni deski FKKT
- Biokemijski seminar v okviru Biokemije (3. letnik)
- Vaje iz Biokemije II (4. letnik, smer fizikalna kemija in biokemija)


ŠTUDIJ FARMACIJE

- Biokemija za študente farmacije (3. letnik)


ŠTUDIJ LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

- Biokemija in vaje iz biokemije za študente laboratorijske biomedicine (2. letnik)


ZANIMIVOSTI

Slike z zagovora diplome Mihe Pavšiča 6. septembra 2002 - prvi diplomant univerzitetnega študija biokemije v Sloveniji.

Slike z ekskurzije pri predmetu Metode določanja 3D struktur makromolekul 4. letnika biokemije v Bazovico (ELETTRA) 13.6.2002


Redno zaposleni sodelavci na Katedri za biokemijo:

Za natančnejše podatke o zaposlenih si oglejte strani FKKT

pedagoški sodelavci:


prof. dr. Brigita Lenarčič
Profesorica, predava biokemijo farmacevtom in biokemikom, encimatiko in encimsko tehnologijo kemikom in biokemikom. Od oktobra 2005 predstojnica katedre.

doc. dr. Marko Dolinar
Asistent, predava tehnologijo rekombinantne DNA, molekularno-biološke teme v okviru predmeta Biokemija za kemike in biokemike, za katere vodi tudi biokemijske seminarje. Ob tem predava nekatere teme in vodi seminarske vaje pri predmetu biološke membrane, vodi pa tudi vaje iz tehnologije rDNA in delno iz kemije in biokemije živil.

dr. Vera Župunski
Asistentka pri predmetu biokemija. Od leta 2005 na podoktorskem izpopolnjevanju v Londonu.

dr. Nika Lovšin
Asistentka; vodi vaje iz biokemije in molekularne evolucije. V letih 2004-06 je bila na podoktorskem izpopolnjevanju v San Franciscu.

dr. Petra Prijatelj
Asistentka; vodi vaje iz biokemije in strukture proteinov. Leta 2005 se je vrnila s podoktorskega izpopolnjevanja v New Yorku.

dr. Miha Pavšič
Asistent pri predmetih Encimatika in Encimi,  v št. letu 2007/8 bo prevzel še nekatere druge vaje. Na katedri se je zaposlil julija 2007.

dr. Marko Novinec
Trenutno na podoktorskem usposabljanju na züriški univerzi, kjer preučuje kinetilne lastnosti proteolitičnih encimov in njihovih inhibitorjev.

Marina Klemenčič, univ. dipl. biokem.
Asistentka in doktorska študentka, zaposlena od 2009.

zunanji pedagoški sodelavci:

prof. dr. Vladka Čurin Šerbec (Zavod RS za transfuzijsko medicino)
prof. dr. Roman Jerala (Kemijski inštitut)
prof. dr. Igor Križaj (Institut "Jožef Stefan")
prof. dr. Tamara Lah
(Nacionalni inštitut za biologijo)
prof. dr. Janez Plavec (Kemijski inštitut)
prof. dr. Boris Turk (Institut "Jožef Stefan")

mladi raziskovalki:

Nives Škrlj, univ. dipl. biokem.
Mlada raziskovalka pod mentorstvom doc. dr. Marka Dolinarja. Pripravlja humanizirana protitelesa proti prionskemu proteinu. Zaposlila se je novembra 2006.

Nataša Lindič, univ. dipl. mikrobiol.
Pod mentorstvom asist. dr. Nike Lovšin raziskuje procese obrambe proti retrotranspozonom. Z delom je začela oktobra 2009.

tehnik:

Matjaž Malavašič, kem. teh.
Skrbi za pripravo aparatur in reagentov za vaje.

upokojena sodelavca:

prof. dr. Franc Gubenšek, dopisni član SAZU
Upokojil se je jeseni 2004. Eden od snovalcev študija biokemije v Sloveniji, več let tajnik svetovnega združenja za toksinologijo (IST) in poznavalec fosfolipaz iz kačjih strupov.

prof. dr. Metka Renko
Profesorica biokemije za študente farmacije, kemije in biokemije. Predstojnica katedre 2003-05, nato 2005-09 prodekanica za dodiplomski študij FKKT. Še vedno sodeluje pri izvedbi nekaterih predmetov na dodiplomski stopnji po starih programih.


Področje dela posameznih sodelavcev leta je razvidno tudi iz seznama objavljenih del Katedre (od 2005 dalje).


Zadnjič obnovljeno: 19. februarja 2010

Pripombe in predloge pošljite na naslov : Marko.Dolinar@fkkt.uni-lj.si